Zoekresultaten

19 mei 2020
De voorstanders van een onvoorwaardelijk basisinkomen roeren zich flink in de media en ook binnen GroenLinks. Als GroenLinks-econoom wil ik betogen dat het veel effectiever en rechtvaardiger is om inkomensondersteuning alleen aan behoeftige groepen te geven. Daarom bepleit ik geen onvoor­waardelijk maar een voorwaardelijk basisinkomen, waarmee voor iedereen een bestaans­minimum wordt gegarandeerd...
21 apr 2020
Er is binnen GroenLinks een kleine, maar fanatieke groep aanhangers van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Bij een vorig partijcongres scheelde het niet veel of ze hadden het basisinkomen in het verkiezingsprogramma opgenomen gekregen. Ik schrijf dit stuk uit bezorgdheid omdat ik de indruk krijg dat sommigen in hun bekeringsijver de weg zijn kwijtgeraakt. Neem bijvoorbeeld de column van Alexander...
22 jun 2020
GroenLinksers zijn betrokken op sociaal en groen terrein en op het gebied van tolerantie. Anti-discriminatie was de grondtoon van het congres op 13 juni. De moties van klimaatwerkgroep Delta kregen brede steun. En de stemmen voor de moties van de Denktank Basisinkomen gingen richting unanimiteit. In dit artikel helpt Denktank-secretaris Carin Hereijgers keuzes te onderbouwen voor het...
14 apr 2014
Donderdag 10 april vond in Brussel de Unconditional Basic Income for Europe (UBIE)-conferentie plaats. Voorstanders zien in het basisinkomen een krachtig middel om de teruglopende Europese democratie, solidariteit en eenwording te herstellen. Hoe serieus moeten we het basisinkomen nemen? Op wat voor manier kan het basisloon worden getest en hoe zou GroenLinks zich over dit dossier moeten...
20 jul 2020
Zes gemeenten in Nederland hebben toestemming van het Rijk gekregen om een meerjarig experiment te houden met een ‘alternatieve vorm van bijstand’, voor een beperkte groep deelnemers. In sommige gemeenten was de eerste insteek een lokaal basisinkomen. Inmiddels zijn de experimenten afgerond en de resultaten bekend. Kunnen we er iets van leren, en zo ja: wat dan?
7 dec 2011
Een serieus debat is nodig over de voor- en nadelen van het basisinkomen volgens Jan Hoek.
5 feb 2015
Het denken van Marx verschilt op een paar punten essentieel van het latere socialisme. Dit verschil biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de discussie over het basisinkomen.
11 dec 2011
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in te bouwen.
17 mrt 2015
Hoe we van de bijstand richting basisinkomen kunnen bewegen. En waarom een stapsgewijze invoering voordelen oplevert.
17 feb 2015
Gratis geld voor iedereen, dat moet wel horden luie blowers en ander werkschuw volk opleveren. Of toch niet?
24 jan 2012
Het goede leven dat wordt nagestreefd met het basisinkomen veronderstelt een bepaald mensbeeld, waarbij het uitgangspunt is dat mensen de juiste keuzes maken als zij voldoende vrijheidskansen krijgen. Daar zit een zekere generalisatie in opgesloten. Enerzijds dat mensen in meerderheid het goede leven nastreven en anderzijds dat dit wordt bewerkstelligt door het doorvoeren van een basisinkomen.
26 jun 2013
Moet GroenLinks gaan pleiten voor een basisinkomen? Jannie Bos en Stefan van der Fangen vinden van wel. Alfred Kleinknecht pleit daarnaast voor meer aandacht voor arbeidstijdverkorting als manier om het beschikbare werk beter te verdelen. Ze reageren op de notitie van Bram van Ojik. Ook reageren? Stuur je reactie (max. 300 w) naar redactie@bureaudehelling.nl 
8 jul 2013
Wim de Heer ziet brood in het basisinkomen. De werkgroep GroenLinksPlus vraagt aandacht voor social return: de overheid stelt bij aanbestedingen als voorwaarde dat bedrijven een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze reageren op de notitie van Bram van Ojik.
8 jul 2013
In de reacties op de notitie van Bram van Ojik over werk en sociale zekerheid lees ik veel pleidooien voor het basisinkomen. Ook mij lijkt dat een goed vergezicht dat past bij GroenLinks. 
15 jul 2013
In België kun je vouchers ('dienstencheques') kopen om daarmee, wit, je huishoudelijke hulp te betalen. Een goed initiatief dat werkgelegenheid en belastinginkomsten oplevert, zegt Hein Cras. Hilde van Dijk vindt dat we innovatiebeleid ook moeten inzetten om passend werk voor iedereen te vinden. Sjoerd van Hoorn betwijfelt of betaald werk voor iedereen het doel zou moeten zijn en Anneke Segers...
15 dec 2017
Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in maatschappelijke instellingen. Daarna ging het snel omhoog met GroenLinks en hing een heuse linkse lentegeur in de lucht. Maar de kruipende opkomst van cultureel rechts rijdt deze economische...