2 minuten

Waarom arbeidsmigranten toelaten terwijl er in Nederland werkloosheid is?

Niet iedereen begrijpt waarom er arbeidsmigranten worden toegelaten terwijl er in Nederland mensen zijn die niet of minder dan fulltime werken. Voor ons staat voorop dat arbeidsmigratie nooit een excuus mag zijn om onvoldoende te investeren in mensen die al in Nederland zijn en (meer) willen en kunnen werken. Nederlanders én nieuwkomers moeten door middel van een actief arbeidsmarktbeleid maximaal worden ondersteund in hun zoektocht naar werk.

Ontmoedigend

Tegelijkertijd is het niet realistisch om te denken dat Nederlandse werklozen en deeltijders één op één inzetbaar zijn voor het werk dat nu door arbeidsmigranten wordt gedaan. Volgens de WRR passen veel van de huidige werklozen óók met de juiste training en betere matching niet in bestaande vacatures. Eerdere experimenten om werklozen in te zetten in de Westlandse kassen zorgden dan ook niet voor een grote instroom. Verplichte tewerkstelling als voorwaarde om een uitkering te behouden is ook niet wenselijk. Volgens de Commissie Regulering van Werk kan deze eis juist ontmoedigend werken.

Wil je meer lezen?

Download de publicatie ‘Migratie die werkt’. In sectie 2.3 lees je meer over personeelstekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt en de structurele mismatch met het reeds aanwezige arbeidspotentieel. In sectie 4.2 vind je onze aanbevelingen voor betere en bredere investeringen in bestaand arbeidspotentieel.

Project arbeidsmigratie

Deze visual is onderdeel van het project arbeidsmigratie. Op de projectpagina vind je alle visuals en meer informatie over het project.

Gerelateerde artikelen