Arbeidsmigratie

Wat is een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid? Moet het bestaande arbeidsmigratiebeleid worden aangepast? En zo ja, hoe moet een nieuw arbeidsmigratiebeleid er dan uitzien?

Wat is een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid? Moet het bestaande arbeidsmigratiebeleid worden aangepast? En zo ja, hoe zou een nieuw arbeidsmigratiebeleid er dan uit moeten zien?

Waar voor arbeidsmigranten van binnen de EU een vrij verkeer van werknemers geldt en voor ‘kennismigranten’ van buiten de EU een uitnodigend beleid wordt gevoerd, is het beleid voor ‘overige arbeidsmigranten’ uit derdelanden restrictiever. 

Binnen dit project formuleert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks principes voor een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid. We onderzoeken argumenten voor en tegen een uitbreiding van de mogelijkheden voor gereguleerde arbeidsmigratie van buiten de EU. Ook kijken we of er lessen zijn te trekken uit het arbeidsmigratiebeleid in andere landen.

Het eindrapport verschijnt in 2020. 

Startnotitie

Projectpresentatie