Circulaire economie

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schrijven een scenario voor een circulair Nederland.

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schrijven een scenario voor een circulair Nederland.

Een circulaire economie draait op schone energie en houdt grondstoffen in kringloop. De keten van productie en consumptie is gesloten. Grondstoffen gaan niet langer verloren als afval of vervuiling. Er zijn geen minerale of fossiele delfstoffen meer nodig. Bio grondstoffen keren, na gebruik, veilig terug in natuurlijke kringlopen.

Is een circulair Nederland saai en spartaans, of biedt het meer gezondheid en geluk? Hoe leven, wonen, werken en consumeren we eigenlijk in een circulaire economie? Om die vraag te beantwoorden, werken we aan een scenario voor een circulair Nederland in 2050. We onderzoeken trends en onderstromen die ons een idee geven van de toekomst, en vermengen die met een scheut utopisme. 

Voor ons scenario halen we ideeën op bij experts en geïnteresseerden. We toetsen de ideeën op haalbaarheid en wenselijkheid. We combineren ze tot een toekomst­beeld, in leesbare taal. Aan dit scenario koppelen we ten slotte een politieke agenda, met de stappen die we vanaf nu moeten zetten om tot een economie van gesloten kringlopen te komen.

Dit dossier bevat deelscenario’s over voedsel en wonen. Voorstellen voor verbetering zijn welkom; onder de tekst is ruimte voor reacties. Begin 2019 publiceren we een derde deelscenario, over plastic, elektronica en andere consumentenproducten.

Tevens bevat dit dossier bouwstenen voor een politieke agenda voor de circulaire economie, in de vorm van artikelen en interviews.

Gerelateerde deelonderzoeken