Welke rol moet de overheid spelen in de samenleving? Met dit project werken we aan een breed gedragen visie om te bouwen aan een nieuwe betrokken overheid.

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. De industrie speelt een hoofdrol in de verregaande verduurzaming van onze economie.

Wat is een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid? Moet het bestaande arbeidsmigratiebeleid worden aangepast? En zo ja, hoe moet een nieuw arbeidsmigratiebeleid er dan uitzien?

Technologie verandert ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Het Handvest voor de Slimme Stad biedt houvast bij het beoordelen en sturen van technologische innovaties.

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schreven een scenario voor een circulair Nederland.

Dit is een overzicht van alle door Wetenschappelijk Bureau GroenLinks afgeronde onderzoeken.