Door het ontwikkelen van een nieuw arbeidsmarktbeleid willen we een arbeidsmarkt creƫren waaraan iedereen op zijn eigen manier kan deelnemen en waar wordt omgekeken naar de mensen die dat niet op eigen kracht kunnen.

We onderzoeken welke aanpassingen in de sociale huur, de particuliere huur en de koopmarkt nodig zijn om tot betaalbare, toegankelijke en duurzame huisvesting voor iedereen te komen.

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schrijven een scenario voor een circulair Nederland.

Technologische innovaties veranderen ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Daarom werken wij aan een Handvest voor de slimme stad dat houvast biedt bij het beoordelen en sturen van technologische innovaties.

Dit is een overzicht van alle door Bureau de Helling afgeronde onderzoeken.