Het Nederlandse participatiebeleid schiet tekort. Veel mensen willen aan het werk maar krijgen geen of verkeerde ondersteuning. In dit project verkennen we de mogelijkheden van een nieuw participatiebeleid.

De afgelopen decennia is ‘volkshuisvesting’ veranderd in ‘woningmarkt’, met alle gevolgen van dien. Welke aanpassingen in de sociale huur, de particuliere huur en de koopmarkt zijn nodig om tot betaalbare, toegankelijke en duurzame huisvesting voor iedereen te komen?

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schrijven een scenario voor een circulair Nederland.

Technologische innovaties veranderen ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Daarom werken wij aan een Handvest voor de slimme stad dat houvast biedt bij het beoordelen en sturen van technologische innovaties.

Dit is een overzicht van alle door Bureau de Helling afgeronde onderzoeken.