Participatiewet

Het Nederlandse participatiebeleid schiet tekort. Veel mensen willen aan het werk maar krijgen geen of verkeerde ondersteuning. In dit project verkennen we de mogelijkheden van een nieuw participatiebeleid.

Honderdduizenden mensen willen graag aan het werk maar krijgen niet de ondersteuning die ze daarvoor nodig hebben. We moeten daarom toe naar een nieuw arbeidsmarktbeleid. Een eerlijk en effectief beleid dat uitgaat van vertrouwen, dat in mensen investeert en dat mensen in staat stelt om zelf hun werkende leven vorm te geven.

In onze publicatie Werk aan de Winkel doen we een reeks aanbevelingen hoe dit nieuwe beleid eruit zou moeten zien.

Centraal staat het recht op werk dat iedere Nederlander volgens ons zou moeten krijgen. Werk is cruciaal voor ons welbevinden. Als jij wil werken moet de overheid je daarbij actief ondersteunen. Mocht deze ondersteuning niet genoeg zijn om aan het werk te komen dan moet de overheid je betaald werk garanderen. Bijvoorbeeld door je een basisbaan aan te bieden.

Extra investeringen in begeleiding, scholing en loonkostensubsidies zijn niet voldoende voor een daadwerkelijk eerlijk en effectief beleid. Deze investeringen zijn alleen effectief als de ondersteuning die je krijgt aansluit op jouw persoonlijke motivatie en mogelijkheden. Dit vereist een andere benadering van uitkeringsgerechtigden dan nu vaak gebruikelijk is. Het vereist vertrouwen van ambtenaren en een bereidheid om mensen zelf mee te laten praten over hun ondersteuning.

De komende jaren ligt er een grote opgave voor de politiek op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Eerlijk en effectief beleid vereist toewijding en daadkracht. In onze bundel Werk aan de winkel staat hoe deze opgave de komende jaren kan worden verwezenlijkt.   

Reacties en praktijkvoorbeelden

 
Ons onderzoek stopt niet met de publicatie van deze bundel. We zijn hard op zoek naar concrete praktijkvoorbeelden van een eerlijker en effectiever arbeidsmarktbeleid. Werk jij  momenteel lokaal aan nieuwe voorstellen of heb je recente praktijkvoorbeelden? We horen het graag en denken graag met je mee!

Reageer hieronder op een artikel of neem contact op met: hrodenburg@groenlinks.nl

Rutger Groot Wassink, 21 november 2019
De economische groei van Nederland zal de komende periode naar alle waarschijnlijkheid afvlakken. En dat is voor werkzoekenden en specifiek de doelgroep van de Participatiewet zeer zorgelijk. De evaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat niet alleen zien dat het effect van de wet door zijn opzet buitengewoon gering is. Ook de onderliggende aannames waar de wet op is gestoeld, zijn op z’n best discutabel. Lees meer
 

Werk aan de winkel

Goede dienstverlening voor iedereen zonder werk

Met bijdragen van: János Betkó, Leni Beukema, Thomas Kampen, Ivo Kuijpers en Melissa Sebrechts.

Download of bestel de publicatie