Technologie

Technologische innovaties veranderen ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Daarom werken wij aan een Handvest voor de slimme stad dat houvast biedt bij het beoordelen en sturen van technologische innovaties.

Bedrijfsleven en wetenschap zijn leidend bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Samenleving en politiek lopen achter de feiten aan. Dat moet veranderen. We schrijven een Handvest voor de slimme stad dat houvast biedt bij het beoordelen en sturen van technologische innovaties.

Mensen maken technologie, maar technologie maakt ook de mens. Technologische innovaties veranderen ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Daarom kunnen we de ontwikkeling van nieuwe technologie niet overlaten aan ingenieurs en managers. Welke besluiten mogen door algoritmes genomen worden, in plaats van door mensen? Van wie zijn de gegevens die door slimme sensoren op straat verzameld worden? Vertrouwen we de zorg voor ouderen toe aan robots? Die vragen gaan ons allemaal aan. Nieuwe technologie vereist publiek debat en democratische sturing.

Veel gemeenten willen smart cities worden, proeftuinen voor nieuwe technologieën die invloed hebben op ons leven en samenleven. Vaak gaat het om het gebruik van big data en van apparaten die kunnen handelen op basis van waarnemingen. Voor lokale politici is het niet zo gemakkelijk om bij te houden welke technologie er in en door hun gemeente wordt ingezet, laat staan om de voor- en nadelen af te wegen voordat de technologie een voldongen feit is.

Het beoogde Handvest voor slimme stad helpt lokale politici en betrokken burgers om een geïnformeerd oordeel te vellen over technologische vernieuwingen. Vertegenwoordigers van GroenLinks past het om het voortouw te nemen in het debat. Nieuwe technologie biedt kansen om de ecologische voetafdruk van steden te verkleinen en nieuwe commons te scheppen, maar brengt ook risico’s met zich mee voor persoonlijke vrijheden en sociale rechtvaardigheid. Deze thema’s liggen GroenLinks na aan het hart.

We werken in dit project samen met filosofen, wetenschappers, politici en praktijkexperts. Zij bestuderen lokale ervaringen met technologische innovaties en trekken daar lessen uit. Deze lessen worden samengevat in een twintigtal beginselen. Samen gaan die het Handvest voor de slimme stad vormen.

De artikelen, interviews en video’s in dit dossier vormen bouwstenen voor het Handvest.

De Engelse versie van het handvest staat al online. 'A Charter for the Smart City' verschijnt in oktober 2019 in druk.

Gerelateerde deelonderzoeken