Wonen

We onderzoeken welke aanpassingen in de sociale huur, de particuliere huur en de koopmarkt nodig zijn om tot betaalbare, toegankelijke en duurzame huisvesting voor iedereen te komen.

Onder woningmarktexperts, bouwers, ontwikkelaars, corporaties en politici heerst een opvallende consensus over de vraag hoe de ideale woningmarkt eruit ziet. In een gezonde woningmarkt heeft iedereen – arm of rijk, jong of oud, starter of zittende bewoner, huurder of koper –  toegang tot passende en betaalbare huisvesting.

Maar de huidige woningmarkt biedt voor veel huishoudens die kans niet. Onze woningmarkt is er bij uitstek een van insiders en outsiders, er is geen sprake van gelijke kansen en geen eerlijke verdeling van woonlasten.

Dit heeft te maken met de tekorten aan woningen, waardoor niet alle woningzoekenden op dit moment aan bod kunnen komen. Maar dat is niet alles. De woonlasten van lagere inkomens zijn relatief (te) hoog en nemen door huurstijgingen en hogere stookkosten toe. Middeninkomens hebben geen toegang tot de sociale huur meer, en zij moeten uitwijken naar duurdere, particuliere huurwoningen. Ondertussen worden hogere inkomens bevoordeeld door de subsidiëring van het eigenwoningbezit. En tenslotte zien we in de grote steden een spiraal van prijsopdrijving, onder meer door een speculatieve vraag van woningbeleggers, terwijl in meer perifere regio's de woningmarkt nog niet hersteld lijkt te zijn van de vorige crisis.

In dit project onderzoeken we welke aanpassingen in de sociale huur, de particuliere huur en de koopmarkt nodig zijn om tot betaalbare, toegankelijke en duurzame huisvesting voor iedereen te komen. Samen met experts op het gebied van wonen komen we tot werkbare en duurzame oplossingen voor de huidige problemen op de woningmarkt. De woonvisie die hier het resultaat van is zal begin 2019 uitgebracht worden. Daarnaast zal in 2019 een reeks essays over dit onderwerp worden uitgebracht.