Home » Tijdschrift » 2016 1 » 2016 nr. 1

2016 nr. 1

Veerkracht

In dit nummer van de Helling beproeven we een metafoor in opkomst op zijn politieke betekenis: veerkracht. De term resilience, meestal vertaald met veerkracht, is de redactie van de Helling aangereikt uit ecologische hoek. Maar bij een eerste onderzoek bleek al snel dat de term ook wortels heeft in de psychologie en de vredesbeweging en dat hij ook op sociaal terrein en zelfs bij managers aan populariteit wint. 
Wij gaan uit van veerkracht als een vitaal geheel dat complex, gelaagd en divers is.  Maar er zijn meer definities: er is zelfs een regelrechte strijd om de interpretatie van veerkracht.
De vraag is: helpt de term 'veerkracht' de groene en linkse beweging bij het ontwerpen van een nieuw verhaal waarmee we zij de politieke regie weer naar zich toe kan trekken? 
In het redactioneel hieronder  meer over de term en een eerste conclusie.

INHOUD


Veerkracht als progressief frame – Dirk Holemans
Veerkracht – van metafoor tot politiek begrip –  Jef Peeters
Veerkracht als instrument voor groene systeemkritiek 
– Jojanneke Vanderveen & Albert Faber
Economische veerkracht – Robert Kleinknecht
De urbanisten en het wondere waterplein – Florian Boer 
Arjan Vliegenthart: “vertrouwen geeft burgers veerkracht”
– Erica Meijers
De waarde van ‘de natuur’ – Alderik Visser
In dialoog over ‘goed leven’ – Carmen Schuhmann 
Hacking Habitat: veerkracht van en tegen systemen
Kans op een nieuw leven – Halleh Ghorashi
Voorzorg versus veerkracht – Marius de Geus
Griekenland: veerkracht of verzet – Dimitris Pavlopoulos
Sharona, Yahia en Mohamed – Claudette van de Rakt en de cultuurkantine

Artikelen in dit tijdschrift