Biomassa

Ondanks de opmars van wind en zon is biomassa nog steeds de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. Maar of het nu gaat om biomassacentrales, houtkachels, mestverwerking of biobrandstoffen voor transport, het gebruik van biomassa voor energieopwekking staat garant voor controverses. Komen de mondiale voedselvoorziening en biodiversiteit in de knel nu we steeds meer biomassa verstoken? Is het verbranden van bomen wel klimaatneutraal? Moeten we de CO2 uit biomassaverbranding opslaan onder de Noordzeebodem, om tot negatieve broeikasgasemissies te komen? Veroorzaakt grootschalige en kleinschalige houtstook te veel luchtvervuiling?

     
Niet alleen in de energietransitie, maar ook bij de overgang naar een circulaire economie speelt biomassa een grote rol. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de bouw en de chemie, willen hun fossiele en minerale grondstoffen vervangen door bio-based alternatieven. Maar is daarvoor voldoende biomassa beschikbaar? Bieden innovaties zoals zeewierteelt uitkomst, of striktere cascadering? Of moet de chemische industrie voor haar kunststoffen op zoek naar andere grondstoffen, zoals CO2 en waterstof?

De politiek staat voor keuzes bij het gebruik van biomassa. Over deze keuzes ging de conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof? die Milieunetwerk GroenLinks en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks organiseerden in mei 2019. Dit dossier bevat de verslagen van de conferentie en aanverwante artikelen.

(Foto: Paul Green, Unsplash)

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde publicaties