Erica Meijers

Onderzoeker en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit. Oud-hoofdredacteur van tijdschrift de Helling.

Erica Meijers (1966) studeerde theologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Université Protestante de Strasbourg. In 2008 promoveerde ze aan de Protestantse Theologische Universiteit op het debat over apartheid in de Nederlandse protestantse kerken. Meijers werkte onder meer als journalist voor de IKON en als (hoofd)redacteur van verschillende politieke en theologische tijdschriften en webmagazines. Van 2007 tot 2017 was ze hoofdredacteur van tijdschrift de Helling en medewerker van Bureau de Helling. Tegenwoordig werkt ze als onderzoeker en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Recente publicaties:

Erica Meijers (ed.) Populism in Europe, Planet Verlag/ GEF, Brussel/Graz 2011.

Erica Meijers en Cas Smithuijsen, 'Culturele verheffing betreft allen' (voorlopige titel), in: Dick Pels en Anna van Dijk, Vrijzinnig Paternalisme, naar een groen en links beschavingsproject, Amsterdam Bert Bakker 2011.

Erica Meijers, 'Politiek van hemel en aarde', De Helling, jrg. 24, nr. 1 (Lente 2011), 26-27.

Erica Meijers, Blanke broeders – zwarte vreemden. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972, 2008, Hilversum, Uitgeverij Verloren.

Artikelen van deze auteur